Minőségpolitikánk

A Forró Drót Kft. alapításakor megfogalmazott elképzeléseink, és célkitűzéseink helyességét immár az eltelt évek tapasztalata igazolja. Tudjuk hogy vállalkozásunk sikere ügyfeleink elégedettségétől, dolgozóink képzettségétől, felelős hozzáállásától és munkájától, beszállítóinktól, termékeink minőségétől és alkalmazkodóképességünktől egyaránt függ. Stabilitásunknak három alappillére a MINŐSÉG, a BIZTONSÁG és a KÖRNYEZETVÉDELEM, melyek életünk minden részére kihatnak és alakítják mindennapjainkat.   Termékeink és szolgáltatásaink körét és minőségét úgy alakítjuk, hogy azok a műszaki előírások mellett teljes körűen megfeleljenek ügyfeleink igényének, továbbá kielégítsék a társadalom jogszabályokban, törvényekben, rendeletekben, szabványokban megfogalmazott követelményeit.

Határozott célunk, hogy partnereink elégedettségét folyamatosan fenn tartsuk, figyelemmel kísérjük. Célunk hogy gyorsítsuk de pontosabbá is tegyük, ellenőrizzük ezáltal tökéletesítsük munkáink végrehajtását. Céljaink eléréséhez elméletben, gyakorlatban és mentálisan is felkészült dolgozókra, megbízható beszállítókra van szükség. Ennek érdekében támogatjuk dolgozóink tudásának gyarapítását, beszállítóinkkal szemben egyértelmű követelményrendszert állítunk fel. A felkészültségüket és a követelményeknek való megfelelést rendszeresen ellenőrizzük annak érdekében, hogy a minőség magas szinten tartása folyamatosan biztosított legyen. A munkabiztonság vállalkozásunk sikerének egyik lényeges záloga immár 22 éve.

Munkatársaink biztonsága nagyon fontos, ezért figyelemmel kísérjük és betartjuk a munkavédelmi jogszabályok követelményeit, minden lehetséges eszközt és információt felhasználunk egészségük védelme érdekében.

A dolgozóinkra - munkavégzés során - ható negatív tényezők és veszélyforrások minimalizálása, elkerülése érdekében munkabiztonsági programokat alakítunk ki, melyek integrált irányítási rendszerünk részét képezik. A biztonsági felmérésekhez és a megelőző megoldások kialakításához a tárgyi, pénzügyi és humán erőforrásokat egyaránt biztosítjuk. A környezeti értékek megóvásának fontosságát kevesen vitatják, de mi azok egyre növekvő táborát akarjuk népesíteni, akik tevékenyen részt is vállalnak ebben.

Elköteleztük magunkat, hogy figyelemmel kísérjük és betartatjuk a környezetvédelemmel kapcsolatos törvények és jogszabályok követelményeit.

Célul tűztük ki, hogy felmérjük a tevékenységünk során felmerülő környezeti tényezőket és szennyezési veszélyforrásokat.

Intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy a környezeti kibocsátások mértékét csökkentsük, lehetőség szerint teljesen megszüntessük. Céljainkat megvalósítása érdekében, olyan integrált vállalatirányítási módszert építettünk fel és alkalmazunk, melyet három nemzetközi szabvány irányelvei, nevezetesen az MSZ EN ISO 9001:2001
minőségirányítási, az MSZ 28001:2003 (BS 8800:1996 alapján készült) munkabiztonsági, valamint az MSZ EN ISO 14001:1997 környezetvédelmi szabvány szerint alakítottunk ki.