Telekommunikáció

Cégünk egyik vezető üzletága a telekommunikációs alkal­mazások, teljes körű megoldások kidolgozása és meg­va­lósítása.

Termékkínálatunk nagy részét a Bosch / Tenovis teljesen digitális alközpontcsaládja alkotja, melyekkel kis- és középvállalkozások (BOSCH I5), illetve multinacioná­lis, több telep­helyes-,
vagy több ezres kommunikációs hely igényű nagyválla­latok (BOSCH IP55) igényét egyaránt ki tudjuk szolgálni.

Néhány fős, egyszerű megoldásokat kereső irodák részére a hagyományos analóg telefonvonalakat használó kisköz­pon­tokat javasoljuk.
Hasonlóan bő a választék a készülékek tekintetében. A kimondottan csak telefonálásra használható egyszerű nyomógombos telefonkészülé­kek­től a hívásközpontok minden szolgáltatását kihasználó rendszer-,
vagy hordozható DECT készü­lé­keken keresztül eljuthatunk a telekommunikációs és informatikai megoldásokat ötvöző számítógép alapú központkezelő és Call Center alkalmazásokig.

BOSCH I5 ALKÖZPONTI RENDSZER 

Az Integral 5 által a Tenovis olyan ISDN kommunikációs rendszert kínál,

amely kiaknázza a digitális technika összes lehetőségét és teljes mértékben képes alkalmazkodni az Ön egyedi követelményeihez.
A beszéd- és adatkommunikáció céljára széles körű szolgáltatások állnak rendelkezésére a megoldás-orientált kommunikáció jövője felé vezető úton.

Az Integral 5 alközpont a napi telefonbeszélgetésein kívül megszervezi az Ön telekommu­ni­kációs tevékenységének, minden formáját, vagyis beszéd-,
adat-, szöveg- és képjeleket is továbbít.

Az Integral 5 jól megfelel a beszéd- és adathálózatok integrálásával szemben támasztott kö­vetelményeknek,
és az Ön által használt PC-vel együtt tökéletes kapcsolatot alkot.

Az Integral 5 egyrészt egy távbeszélő alközpont összes előnyét és biztonságát, másrészt az IP-hez vezető utat kínálja.
A Voice over IP funkció révén  az Integral 5  képes beszéd- és adatforgalom lebonyolítására egy közös hálózaton.

A három résztvevős konferencián, audio- vagy videokonferencián, beszólásokon,
az EC pénz­kiadó terminálokkal folytatott adatcseréhez szükséges X.311 szabványú adatátvitelen kívül az Integral 5 számos további lehetőséget nyújt a felhasználóknak.

A központi funkciók és berendezések – a díjszámlálás, a beszéd- és adatszerver vagy a hívásfogadó munkahely (kezelő) –
egyszerűsítik a vállalaton belüli folyamatokat, csökkentik a költségeket, a vállalat ügyfelei számára pedig optimális kiszolgálást biztosítanak.
A felme­rült díjak pontosan kimutathatók és elszámolhatók, biztosítható a költségek átláthatósága.

 

Előnyök:

 ˇ         A moduláris felépítés miatt illeszkedik vállalkozásuk változó kommunikációs igényeihez.

ˇ         Olyan eszközrendszert adhat munkatársai kezébe, mely lehetővé teszi feladataik hatékony és időtakarékos elvégzését.

ˇ         A rendszertelefonok egyszerű, felhasználóbarát kezelése.

ˇ         Mobilitás és elérhetőség.

ˇ         Kényelmes és könnyű DECT rendszerű mobil készülékekkel.

ˇ         Díjmegtakarítás az intelligens útvonalkereső rendszer (LCR, Least Cost Routing) révén.

ˇ         Komfortszolgáltatások a partner- és munkacsoport-funkciókhoz.

ˇ         Telephelyek és fióküzletek hálózatba szervezése.

ˇ         Egyedi szakmai megoldások, pl. szállodák, ügyvédek, adótanácsadók részére.

ˇ         Sokoldalú termékkínálat, amely hatékonyabb és kényelmesebb kommunikációt biztosít és illeszkedik a mindenkori követelményekhez.

ˇ         Bejövő és kimenő hívások gyűjtése, és projekt vagy ügyfélkódhoz való hozzárendelése.

ˇ         Költségek átláthatósága az igénybevett szolgáltatások alapján, a költségviselőkre, költséghelyekre és ügyfelekre való felosztás révén

 

 Műszaki adatok  

Integral 5

Méretek egységenként (m x sz x h]

245 x 146 x 56 mm

Tömeg egységenként

1,1 kg

Teljesítményfelvétel egységenként

max. 15 watt

PBI táptelepmodul

Áthidalási idő teljes terhelés esetén

20 perc

Áthidalási idő üresjárat esetén

40 perc

Környezeti feltételek

>0°C...40°C

A helyiség javasolt hőmérséklete

+ 20°C

Relatív páratartalom megengedett határértéke

<93%

Klímaberendezés nem szükséges

 

Összeköttetések maximális száma

57 (blokkolás mentes)

S0 busz hatótávolsága

max. 750 m

Analóg hatótávolság

max. 2000 m R0,6 mm rézér esetén

V24 interfész

pl. nyomtató, VIP Call vagy díjszámláló csatlakozatására

   Kiépítés  

 

Integral 5D

Integral 5E

ISDN2 alapcsatlakozások max. száma

4

15

Analóg fővonalak max. száma

8

30

Primer ISDN (30 csatorna)

Igen

Igen

So interfészek max. száma (2 beszédcsatorna)

20

60

Analóg mellékállomások (tone) max. száma

24

116

DECT bázisállomások max. száma (RBS)

8

16

Portok max. száma a konfiguráció függvényében

48

120

 INTEGRAL 55 KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER

 

 Az Integral 55 kommunikációs szerverben egyesül a kiemelkedő minőség, az elérhetőség, 

 a mobilitás, a maximális teljesítőképesség valamint rugalmasság.

A szabványos 19-os méretű, mo­duláris konstrukció révén,
az Integral 55 zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen ügyfél spe­ci­fikus informatikai környezetbe.
Minden érvényben lévő távközlési szabványnak eleget tesz.

Rugalmas kialakítása révén az üzleti világ mindennapjai során felmerülő összes kihívásnak megfelel,
mivel a 100 főnél kisebb vállalkozásoktól akár a több ezer főt foglalkoztató nagyvál­lalati környezetig képes,
a felmerült kommunikációs igények teljes körű kielégítésére.
A leg­kor­szerűbb technika alkalmazása révén elérhetővé vált a kompakt felépítés, a nagy üzem­biz­tonság,
valamint a csekély energiafogyasztás. A fejlesztés és a gyártás teljes folyamata meg­felel az ISO 9001 előírásainak.
Speciális igények esetén rendszereink a legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek is megfelelnek.
Ebben a esetben lehetőség van a köz­pon­ti komponensek és funkcionális egységek decentralizálására és/vagy redundáns kiala­kí­tásá­ra.
A legmodernebb technika alkalmazásával költség-hatékony megoldást kapunk.

Az Integral 55 kommunikációs szer­ver felépítése modul rendszerű, egy-, iker-,
vagy többmodulos konfigurá­ci­óban installálható.
A modulokon belül 1-4 alapegység (1 alapegység = 8 kár­tya­hely) összekapcsolhatósága fokozza a kapacitásorientált,
gazda­ságos, rugal­mas kiépíthetőséget.
A különböző mo­du­lok egymással össze­kötve, vagy tranzit-modul közbeiktatásával egysé­ges központként üzemelhetnek. A mo­dulokat optikai kábel köti össze.

Előnyök:

 ˇ         Egységes építőelemekből felépülő rugalmas és moduláris rendszer, mellyel hatékonyan megvalósíthatók a különböző alkalmazás-orientált konfigurációk.

ˇ         Kompakt felépítés, nagy működési biztonság, valamint alacsony energiafogyasztás.

ˇ         ISO 9001 szerinti fejlesztés és gyártás.

ˇ         Szabványos 19-os keret.

ˇ         Üzem közbeni automatikus rendszerkomponens ellenőrzés.

ˇ         Széles körű on-line szerviz, amely figyelembe veszi a BSI (az informatika biztonságáért felelős német szövetségi minisztérium) szabványait.

ˇ         A felhasználóknak különféle arányokban oszthatók ki IP, digitális és analóg, belső vagy külső vonalak.

ˇ         A multiplex technika ismert standard interfészein kívül IP interfészekkel is rendelkezik.

ˇ         Teljesítmény jellemzők széles választéka, melyek lehetővé teszik a nyelvi, szöveges, képi és adatkommunikáció integrálását.

ˇ         A rendszer a már rendelkezésre álló komponensek cseréje nélkül bármikor bővíthető.

 Műszaki adatok:  

Csatlakozási lehetőségek

256 beszéd- vagy adatcsatorna

Kártyahelyek

- 8 kártyahely
- A rendelkezésre álló kártyahelyek számán belül az analóg és digitális hálózati hozzáférések és a mellékállomási interfészek (analóg, digitális, IP) szabadon konfigurálhatók

Hálózati interfészek

ISDN2 alapcsatlakozás

négyvezetékes

- Csatornastruktúra

B+B+D

- Támogatott protokollok

DSS1, VN3, 1TR6

ISDN30 primercsatlakozás

 

- Csatornastruktúra

30 B+D

- Támogatott protokollok

DSS1, VN3, 1TR6

IP interfész

10 Base T, 100 Base Tx

- Támogatott protokollok

TN1R6 Tunnel + RTP

Méret, tömeg, szín

sz x m x h (mm)

tömeg (kg)

szín

- 19 collos modul teljesen beül­tetve, plusz egy PSL55 tápegység

485 × 400 × 418

22,9

RAL 7031

- 19 collos álló keret, üres

550 × 550 × 550

16,6

RAL 7035

 INTEGRAL T3 RENDSZERKÉSZÜLÉKEK

 Integral T3 Comfort - kényelmesebb már nem is lehetne

A kommunikációs terminál a legmagasabb igényeket is kielé­gíti. A nagyméretű, 17 soros, lehajtható grafikus kijelző jól átte­kinthetően jeleníti meg az összes információt, és könnyű navi­gá­lást tesz lehetővé. A beépített betűbillentyűzet segítségével név alapján lehet tárcsázni vagy gyorstárcsázni, és neveket le­het begépelni a telefonkönyvbe.

 Integral T3 Classic - előtérben a hagyományos telefonálás

A mindentudó telefon egy sereg kényelmes funkcióval. A kívánt funkciók egy interaktív, négysoros kijelző se­gítségével választhatók ki.

 Integral T3 Compact - az ideális munkahelyi alapkészülék

Ez az alapkészülék hatékony távbeszélő-kommunikációt tesz lehetővé. Az egysoros grafikus kijelzővel felszerelt, egyszerű interaktív navigálást támogató készülék könnyen csatlakoz­tat­ható a személyi számítógéphez.

 Előnyök:

ˇ         Szöveges kijelző.

ˇ         Könnyen kezelhető felhasználói felület.

ˇ         Teljes alfanumerikus billentyűzet.

ˇ         A kívánt funkciók kiválasztása kurzorgombok segítségével.

ˇ         Előre programozott funkciógombok, amelyekkel végrehajthatók a legfontosabb kezelési funkciók.

ˇ         Moduláris felépítésből adódóan olyan fontos kiegészítők használatát támogatja, mint például:

-          CTI megoldások,

-          nyomógomb modulok,

-          mobil és hagyományos fejbeszélők,

-          külső hangszóró vagy

-          második kézibeszélő csatlakoztatása.

 

Elérhető szolgáltatások

ˇ         Interaktív kezelés (Tenovis Dialog)

ˇ         Saját szám/név, dátum, idő és telefon-státusz kijelzése

ˇ         Második hívás fogadása

ˇ         Hangos üzemmód (mikrofon + hangszóró), Hands Free Answer Back

ˇ         Napló, bejövő-kimenő hívások listájával és visszahívással, külön híváslistával (30 szám) és hívásismétléssel (10 szám)

ˇ         Konferencia

ˇ         Optikai hívásjelzés (LED)

ˇ         Message Waiting funkció

ˇ         DTMF utántárcsázás

ˇ         Hívásvárakoztatás

ˇ         Hívásátirányítás azonnal foglaltság esetén vagy késleltetéssel

ˇ         Hívástovábbítás saját beviteli lehetőséggel

ˇ         Költözés funkció

ˇ         Csoport/partner/vonal billentyűk telefonon vagy DSS modulon keresztül

ˇ         Lokális vagy központi telefonkönyv

Műszaki adatok: 

Compact

Classic

Comfort

LC kijelző

Alfanumerikus 1-számjegy, 24 karakter

Grafikus kijelző: 4 vonal, 26 karakter

Grafikus kijelző: 17 vonal, 40 karakter

Méretek (szé*ma*mé)

Kb. 196*111*206 mm

Kb. 252*121*206 mm

Kb. 302*111*206 mm

Tömeg

Kb. 820 g

Kb. 980 g

Kb. 1410 g

Szín

Grafit szürke/
Polár fehér

Grafit szürke/
Polár fehér

Grafit szürke/
Polár fehér

Interfészek

So/Upn

So/Upn/IP

So/Upn/IP

Kiegészítők

1 csatlakozó fészek illesztő modulhoz, stb. CTI illesztő CTI/Audio illesztő Tenovis kiegészítőkhöz való csatlakoztatásra

2 csatlakozó fészek illesztő modulhoz, stb. CTI illesztő CTI/Audio illesztő Tenovis kiegészítőkhöz való csatlakoztatásra

2 csatlakozó fészek illesztő modulhoz, stb. CTI illesztő CTI/Audio illesztő Tenovis kiegészítőkhöz való csatlakoztatásra

Foglaltsági tablók

-

DSS modul

DSS modul

Állandó funkció billentyűk

3 felirati sávval 2 hangerő-szabályozáshoz

3 felirati sávval 
2 hangerő-szabályozáshoz

3 felirati sávval 
2 hangerő-szabályozáshoz

Szabadon programozható billentyűk

3 Partner LED visszajelzéssel
2 felirati sávval

8 Partner LED visszajelzéssel 
és felirati sávval

8 Partner LED visszajelzéssel és
6 felirati sávval

Szabadon programozható billentyűk kijelzőn megjelenítve

-

20 (4 billentyű 5 szintig, a szint kijelzői megjelenítésével)

70 (10 billentyű 7 szintig, a szint kijelzői megjelenítésével)

Csoport/partner billentyűk

-

10

16

Navigáció

Kurzor kezelés

Kurzor kezelés

Kurzor kezelés

Alfabetikus keresés

-

Alfanumerikus, billentyűzettel

Integrált alfa billentyűzet (standard QWERTZ billentyűzet)

Bejövő hívásjelzés

LED-en keresztül és/vagy dallamcsengő

LED-en keresztül és/vagy dallamcsengő

LED-en keresztül és/vagy dallamcsengő

vissza

DECT D3 RENDSZER

 A vállalatok mindennapi működtetésében számos olyan munkatárs vesz részt, akik felada­taikat nem helyhez kötötten, hanem az irodaház vagy üzem különböző pontjain végzik, azon­ban munkavégzés közben fontos Őket telefonon elérni. Az Ő munkájukat és elérhető­sé­gü­ket könnyítik meg a vezeték nélküli, ügynevezett DECT készülékek.

Az új, kis méretű, könnyű és nagy teljesítményű D3 DECT készülékben a modern formatervezés és a robusztus kivitel párosul. A Tenovis gyártmányú készülék legfontosabb külső jellemzői a fémes felület, a nagy, áttekinthető kijelző és az ergonomikus, kompakt forma. 
A formatervezéssel szemben támasztott köve­telmények fel­adása nélkül is sikerült a készülék por és freccsenő víz elleni védelmét megoldani. Ezért szélsőséges körülmények között, ipari környezetben is használható.

 A készülék a Tenovis összes Integral rendszerében műkö­dőképes. A fejbeszélő készlet és a gyorshívó gombok se­gítségével a könnyű kezelés mind irodai használatban, mind ipari körülmények között lehetséges. A beépített vib­ráló hívásjelzés tárgyalás közben, diszkrét módon vagy zajos környezetben is lehetővé teszi a hívások vagy üze­ne­tek fogadását.

A D3 DECT szöveges üzenetek küldésére és vételére is alkalmas.

 Előnyök:

 ˇ         A résztvevők a bázisállomásokkal lefedet teljes hálózatban elérhetők.

ˇ         Szolgáltatáskészlete megfelel az asztali készülékek funkcionalitásának.

ˇ         Fontos hívásokat vagy konferenciahívásokat tartózkodási helytől függetlenül fogadni lehet.

ˇ         A lehallgatás ellen védett DECT minőség biztonságot nyújt.

 

 

 

Szolgáltatások:

ˇ         Mikrofonkikapcsolás (némítás)

ˇ         Beállítható hangerő

ˇ         Kihangosítás

ˇ         Rezgő hívásjelzés

ˇ         Telefonkönyv 250 bejegyzés számára

ˇ         10 csengetési dallam

ˇ         alközponti szolgáltatások

ˇ         felhasználói PIN

ˇ         híváslista

ˇ         MEM-card

Tartozékok:

 ˇ         Töltő

ˇ         Asztali kombinált töltő

ˇ         Akku-csomag

ˇ         Hálózati tápegység

ˇ         Bőr hordtáska

ˇ         Fejbeszélő