Biztonságtechnika

A biztonság mindenkinek mást jelent.

Összetett, ugyan­akkor napjainkban elengedhetetlen feladat lett bármely vállalko­zás számára az optimális és testre szabott biztonsági koncepció kialakítása. 

A feladat több szempontból is kellő körültekintést és felkészülést igényel, hiszen a teljes körű megoldásnak a techni­kai eszközök (elektronikus és mechanikai védelem) mellett ugyan­­úgy része a személyi háttér, mint az egységes, belső uta­sításrendszer kialakítása.
Ehhez nyújtunk segítséget a tűzjelző-, vagyonvédelmi-, videó meg­figyelő, hangosító berendezések, időjelző-, beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszerek tervezésével, telepítésével és üzemeltetésével.

 

TŰZJELZŐ RENDSZEREK

Minél korábbi a felismerés, annál gyorsabb a megfékezés. Legyen szó közigazgatási intézményekről, gyártó üzemekről, irodaházakról vagy a min­den­napi élet egyéb területeiről, mindenütt vannak olyan különleges értékek, amelyeket védeni kell a tűztől. Elsődlegesen az emberi élet és az üzemi berendezés védelméről van szó, ugyanak­kor figyelemmel kell lenni a nem anyagi jellegű értékek megtartására is. A Bosch tűzjelző rend­szerei gyorsan és megbízhatóan védik az emberi életet és a tárgyi értékeket. 

Bosch tűzjelző központjai modulárisan konfigurálhatók és bővíthetők.
Együtt nőnek az adott biztonsági igénnyel, és már a kis és közepes objektumok is jutányosan hozzájuthatnak az optimális modern biztonsági rendszerekhez.
Amikor nő a vállalkozása, az Ön Bosch tűzjelző központja egyszerűen együtt nő vele.
Komplex rendszert alakíthat ki, amennyiben hálózatba köti további Bosch vész­jelző központjait.

Helyi biztonsági hálózattal a Bosch új normát teremtett a biztonsági rendszerek területén.
Az LSN-nel (Local Security Network) ugyanis nemcsak rugalmas bizton­sági rendszer alakítható ki az összes vészjelzési helyzetre,
hanem annak le­hetőségét is, hogy kombinálja a tűzjelzést és a vészhívást.
És amikor nő az Ön biztonsági igénye, az LSN rendszer egyszerűen együtt nő vele.
A helyi biztonsági hálózatba mind a meglévő komponensek és rendszerek, mind más gyártók jelzőkészülékei bekapcsolhatók.
Ez­zel az LSN nagyfokú biztonságot, rugalmasságot és nem utolsó sorban gazdaságosságot nyújt az Ön számára.

Rugalmas hálózati topológia - minden lehetséges.

A kétirányú, digitális átviteli eljárás lehetővé teszi a szenzor és a központ közötti állandó adatpárbeszédet. 
Egyetlen kéteres primer vezetéken kerülnek az információk a központból a hálózati elemekhez, és vissza, illetve ez végzi az eszközök áramellátást is.

A központ indítja, ellenőrzi és azonosítja az összes szenzort egyenként, felismeri a szenzor állapotának változásait.
A hálózaton belül egységes az átviteli technika. így egyetlen hálózat használható az összes jelzési módhoz.
Ez Önnek a következőket jelenti: a vezetékháló költségtakarékos telepítését, a hálózati elemek gyors üzembe helyezését és karbantartását.

  

VAGYONVÉDELEM 

A betörés-, támadás- és videofelügyelet, valamint az objektumokba történő beléptetés rugalmas vezérlése döntő biztonsági tényező. Mindezek a felügyeleti elemek védik ugyanis Önt és munkatársait a hívatlan vendégektől, az illetéktelen belépéstől és annak következményeiből származó károktól, valamint a vállalat belső információihoz való illetéktelen hozzáféréstől.

Az összes jelzést központilag felügyeli a Bosch vészjelző központja, amely a jelzéseket a biztonsági felügyeleti rendszerhez, külső diszpécser vagy közvetlenül a segélynyújtó helyhez továbbítja.

A betörést jelző központok elsősorban olyan területek védelmét látják el, ahol az értékeket az idegenektől különösen védeni kell. Természetesen mindenekelőtt az emberi élet védelméről van szó. Univerzális jelzőközpontokat alkalmazunk mind a tűzjelzés, mind atámadás/betörés felügyeletére. Annak köszönhetően, hogy az univerzális jelzőközpontok a helyi biztonsági hálózathoz is csatlakoztathatók, az ügyfél megbízható, rugalmas és gazdaságos vagyonvédelmi rendszert tudhat a magáénak.

Az UEZ 2000-rel Önnek a vészjelző központok legújabb gene­rá­ciója áll rendelkezésére, amely mind a tűzjelzés, mind a tá­madás/betörés felügyeletére alkalmas. Az UEZ 2000 vészjelző központ a nagyfokú rugalmasságot és a maximális biztonságot kombinálja a kompakt kivitelezéssel. Mostantól már csak egy központra van szüksége, hogy az összes jelzési és ellenőrzési funkciót kezelhesse. Így a biztonság egyszerűvé és áttekinthetővé válik.

Az UEZ 2000 riasztás menedzsmentje megfelel a DIN, VDE és ISO szerinti összes lényeges európai biztonsági ajánlásnak, szabványnak. A vészhívások területén az UEZ 2000 a legnagyobb biztonságot nyújtja. A zárási és biztonsági jeladók, valamint a jelzésadók ru­galmasan csatlakoztathatók hurokban vagy elágazásokban, és így ellenőrizhetők. A különböző átviteli technikák kihasználásával akár 508 különféle csat­la­kozóelem is beépíthető.

 

Az SRT hálózati technika segítségével - az egyedi követelményektől függően - lehetőség van legfeljebb hat központ tetszőleges, centralizált, vagy decentralizált elrendezésére. Az egyes központok a rendszerhez hálózati interfészen, modemes összeköttetésen vagy optikai hálózaton keresztül csatlakoztathatók. A magas szintű üzembiztonság azt is magában foglalja, hogy a kábelezés meghibásodása - rövidzár vagy vezetékszakadás - esetén is teljes mértékben megmarad a rendszer működőképessége. Ezenfelül azSRT hálózati technika nagyfokú rugalmasságot biztosít változó használati feltételek és bővítések esetén is.

Következmény: kisebb költség, nagyobb biztonság.

A vagyonvédelmi központokra LSN hurkokon ke­resztül érzékelők csatlakoznak. Az infravörös ér­zékelők és a duál mozgásérzékelők a helyisé­ge­ket felügyelik, ellenőrzik, hogy nem lép-e be ille­téktelen, az üvegtörés érzékelők az üveg sérü­lé­sekor fellépő rezgéséket mérik. A testhang-ér­zé­kelőket páncélszekrények, pénzkiadó automa­ták, éjszakai trezorok és trezortermek felügye­le­tére használják. Az infravörös érzékelők, illetve az infravörös sorompók a belső tér, pl. különösen hosszú ablak- és ajtófrontok optimális felügyeletét teszik lehetővé.

 

VIDEO MEGFIGYELŐ

 

A vagyonvédelmi rendszerek egyik igen fontos eleme a videó megfigyelés. A vizuális meg­je­le­nítés számos plusz információt biztosít a véde­lem-felügyelet számára, mind az azono­sí­tás­ban, mind a szükséges intézkedés kiválasztásában. A videó-technológia fejlődésével olyan eszközök állnak rendelkezésünkre amely biztosítják a haté­kony védelem kialakításának lehe­tőségét.

Az általános videó-felügyeletre szolgáló fekete-fehér és színes kamerák mellett személyazo­no­sítás és rendszám-felismerés céljára nagy felbontású kamerákat, illetve rossz látási viszo­nyokra fényérzékeny kamerákat, az ellenfényt kiegyenlítő kamerákat és elektronikus fény­sza­bályozókat, úgynevezett shuttereket is kínálunk.

A videó mozgásérzékelőket a riasztás intelligens, automatikus kiváltásához használjuk. A rendszer kiértékeli a képek tartalmát, és felhasználja a helyzet kiértékelésére. A riasztási jel­zésekre csak indokolt esetben kerül sor. Lényeges előny származik a felügyelendő jelenet képi megjelenítéséből: így riasztás esetén a rendszer nemcsak azt jelenti, hogy riasztási hely­zet állt elő, hanem azt is, hogy milyen a konkrét riasztási helyzet, vagy mely esemény váltotta ki a szituációt. Ez a tulajdonság optimálisan támogatja az biztonsági személyzet munkáját. Ezáltal kisebb létszámú személyzettel nagyobb számú objektum felügyelhető.

A rendszer lehetőséget biztosít a képi anyagok tárolására. A tárolás nagy kapacitású, professzionális eszközökkel törté­nik. Lehetőség van a megfigyelt területek fontosságának fi­gye­lembe vételével folyamatos ill. szakaszos rögzítésre. A kamerák vezérelhetők a területen lévő érzékelők segítsé­gével ill. a felügyeleti központból. A memória menti a riasz­tás előtti, a riasztás közbeni és a riasztást követő képeket, így a videó képsorozatokat a felhasználó kényelmesen kiér­tékelheti.

...A bírósági eljárásban bizonyító erővel bíró képek előállítása

Bosch Divar digitális elnyerte a Kalagate Jóváhagyó pecsétjét.

A Bosch Security Systems Divar sokoldalú digitális felvevő termékcsaládja megkapta az Egyesült Királyság vezető képelemzési, feldolgozási és képjavítási tanácsadója, a Kalagate Imagery Bureau áhított jóváhagyó pecsétjét. A digitális berendezésről a társaság által kiállított tanúsítvány értelmében a rögzített és tárolt képek a bűnügyi és polgári bírósági eljárásban bizonyítékul használhatók fel.

 

HANGOSÍTÁS

 

Az épület és vészhangosító rendszerek jelentos mértékben hozzájárulnak a nyilvános helyek biztonságához. Mindenhol használható ahol épületekben, zárt ill. nyitott tereken élőhangos információk biztosítására van szükség. A hangosítási rendszerek a vészhangosítás, evakuációs hangosítás pl. tűzriadó alkalmával a területen lévő emberek élő szóban történő tájékoztatása mellett általános információk, háttérzene biztosítására is alkalmas. Ilyen eszköz a  Bosch új (Plena VAS) költséghatékony épület- és vészhangosító rendszere. Bevezetése azt jelenti, hogy mostantól már azokon a helyeken is telepíthetok épület- és vészhangosítási rendszerek, ahol korábban ezek a biztonsági berendezések megfizethetetlenül drágák voltak.

 

- Megfelel az IEC60849 eloírásainak

- Kis- és közepes méretu objektumokhoz

- Egyszeruen használható plug-and-play telepítés

A Plena VAS termékekkel a Bosch kibovítette hangosító rendszer kínálatát. Ez az új rendszer az EVAC minden feladatát és elemét tartalmazza, úgy mint rendszerfelügyelet, átkapcsolás a tartalék erosítore, a hangszóróvonalak felügyelete, digitálisüzenetkezelés és a tűzjelzo központtal is csatlakoztatható.

A rendszer a hatzónás Plena VAS Controllerén alapul. A Controllerben van egy 240W-os végerosíto, egy, max. 255 elore rögzített bejelentésbol vagy dallamból álló, felügyelt digi­tális üzenetkezelo. Routerek hozzáadásával a rendszer akár 60 zónáig bovítheto. A Plena élohangos riasztási rendszerrel a Bosch létrehozott egy rendkívüli megbíz­ha­tóságú, egyszerű telepíthetőségű (plug-and-play) rendszert. Az elemek közötti kapcsolatokat RJ45 csatlakozók és CAT5 kábelek biztosítják. Az EVAC szabványhoz illeszkedo Boschhangszórók és tartozékok is rendelkezésre állnak. Az egész rendszer a Bosch high-end digitális vészhangosító rend­sze­rekkel kapcsolatos technológiájára és tapasztalataira épül.

 

ÓRARENDSZEREK  - Soha sincs túl késő!

 

A Bosch órarendszereivel mindenütt ugyanazt a pon­tos időt láthatja. Mindegy, hogy melyik időre van szüksége. Az elektronikus, technológiailag tökéletesített ter­mé­kek és a mo­dern technika tetszetős külsőben nem hagynak kívánnivalót ma­guk után. A termékpaletta a legkülönfélébb adatfeldolgozó inter­fészekkel rendelkező óraközpontoktól a blokkoló órákig terjed.

Időkijelző vezérlő rendszerek szolgáltatják a szinkronizációs je­le­ket a mellékórák részére. A Bosch rádióvezérelt főórái inno­vatív megoldásokat kínálnak az időkijelzők terén.

A Bosch mellékórái széles választékot kínálnak megjelenés és méret terén, a szabványos számlaptól a modern digitális órákig. A beltéri digitális vezérelt órák a kiviteltől függően a pontos időt, a hét napját, a napot, hónapot, a naptári hetet vagy az év napját jelzik ki. A be­épített mellékórák - különleges használatra csempébe épít­hető vezérelt órák (pl. műtőkbe) vagy pl. a labdának ellenálló vezérelt órák állnak rendelkezésre, speciális feladatok ellátására is alkalmasak. Egyedi lehetőséget biztosítanak a kétoldalas kül­téri órák. Vezérelt percórák, különösen csendes vezérelt má­sodpercórák és szinkronmásodperces vezérelt percórák bár­milyen impulzusfeszültséghez használhatók.

 

BELÉPTETŐ ÉS MUNKAIDŐNYÍLVÁNTARTÓ RENDSZEREK 

 

Óvja vállalkozását az illetéktelen behatolóktól beléptető rendszerrel. A vállalatoknak kötelességük és elemi érdekük értékeiket és munkatársaikat megvédeni az illetéktelen látogatóktól. Ehhez számos intézkedést lehet foganatosítani, azonban a leghatékonyabb védelmet egy intelligens beléptető rendszer nyújtja. Ez a rendszer engedélyezi a belépést az arra jogosult munkatársaknak és a bejelentett vendégeknek, miközben a nem kívánatos személyeknek megtagadja a belépést. Igény szerint valósíthatók meg az egyénre szabott rendszermegoldások - a kényelmes elektronikus zárrendszertől kezdve a magas biztonsági igényű épületrészekig. Különféle belépési jogosultságok és ellenőrzések valósíthatók meg, például:

 

 • Benttartózkodás felügyelete.
 • Kétszemélyes belépési ellenőrzések.
 • Többszemélyes jelenléti ellenőrzések.
 • Alumínium ház és számlap.
 • Belépésismétlő- és kettős használati zárak.
 • Zónacserés helyiségellenőrzés.

A BoGuard900 nagy teljesítményű 32 bites szoftverrendszer a beléptetési ellenőrzés vezérlésére és kiértékelésére szolgáló adatbankkal és olyan optimális funkciókkal, mint az élesítés, csatlakozási lehetőség a vészjelző berendezésekhez vagy a csatlakozási lehetőség a könyvelési adatgyűjtő és béradat-interfészekhez.

Ne pazarolja munkatársai idejét, ismerje pontosan ki, mikor, hol van. A személyi munkaidő-nyilvántartó rendszer, amelynek segítségével összegyűjthetők és a megfelelő bérfajtákkal összerendelhetők a jelenléti adatok, naplózási fajták szerinti bontásban (hivatalos távollét, távozás orvoshoz, érkezés, és egyéb szabadon definiálható naplózási fajták) és a távolléti adatok (szolgálati kiküldetés, betegség, szabadság és egyéb, szabadon definiálható távolléti okok). A BoTime900 rendszerhez tartoznak a munkaidő-nyilvántartó terminálok, a munkatársak személyi kártyái, egy vagy több multiplexer, amelyekre a terminálok csatlakoznak, valamint egy számítógép, amelyre a felhasználó behívhatja a megfelelő kép­er­nyő-maszkokat, listázásokat indíthat el, és korrekciókat hajt­hat végre. Az alkalmazási szoftverrel végezhető el a szük­sé­ges törzsadatok, jogosultságok és időmodellek paramétereinek beállítása és az adatgyűjtő hardverbe való áttöltése. A hardver és a szoftver moduláris felépítése biztosítja az összes kom­ponens kompatibilitását és csereszabatosságát, az egyszerű munkaidő-nyilvántartó rendszertől a komplex, akár 10 000 mun­katársra is kiterjedő berendezésekig.

Szolgáltatások:

 • Személyzeti munkaidő-nyilvántartó szoftver max. 10 000 munkatársra.
 • Egymunkahelyes vagy hálózatos kialakítás, Windows 95 / 98 / NT 4.0 operációs rendszer alatt.
 • Max. 20 terminálmenedzselő program.
 • Szabad paraméter-beállítás az összegyűjtendő jelenléti és távolléti időadatokra és azok további feldolgozása.
 • Beállítható utólagos bérelszámolási időtartam.
 • Kontextusfüggő súgó funkció.
 • A rendszer a normálistól eltérő programbefejezést követően is biztosítja az adatok konzisztenciáját.
 • Modulonként külön adatbázisok.
 • Raima Database Manager 4.5.
 • Lock Manager tetszőleges számítógépre.
 • Felhasználónként eltérő hozzáférés-védelem.
 • A rendszer archívumokban tárolja, hogy ki, mikor, mit korrigált.
 • Lehetőség szabványos listák felhasználóra szabására gra­fikus felületek segítségével.
 • Kinyomtatás szabványos Windows nyomtatóvezérlőkön keresztül.
 • Hierarchikus adatcsere-koncepció kapcsolt vonali modemek­kel vagy LAN/WAN hálózaton.
 • A rendszer regisztrálja a naplófájlokban végrehajtásra kerülő automatikus funkciókat.
 • Több munkahelyről történő elérési lehetőség.
 • Tájékoztatási rendszer a felhasználók bejelentkezésekor.